Zestaw rekreacyjny

Kategoria

Obszar I

Koszt zadania po weryfikacji

93000 PLN

2. Miejsce realizacji projektu

obręb 15 działka 4/1 przy ul. Malwy


3. Opis projektu

Utworzenie boiska do siatkówki plażowej, postawienie kilku ławek, stołu do tenisa stołowego oraz kamiennych szachownic.


4. Uzasadnienie realizacji projektu

Propagowanie wśród mieszkańców aktywnego stylu życia. Wprowadzenie kultury sportowej i zachęcenie do ruchu. Ułatwienie integracji młodzieży oraz rodzicom z dziećmi. Zawężenie więzi międzyludzkich.


5. Odbiorcy projektu i zrealizowanych działań

Program kierowany jest do wszystkich mieszkańców Pruszkowa i okolic. W szczególności mieszkańców obszaru nr I.