Czas na Nas! - j. angielski i j. portugalski

Kategoria

Obszar IV

Koszt zadania po weryfikacji

80000 PLN

2. Miejsce realizacji projektu

Obszar IV Miasta Pruszkowa


3. Opis projektu

Projekt przeznaczony jest dla osób w wieku od 30 do 45 lat, które chcą nawiązać ponownie kontakt z językiem angielskim, lub nauczyć się od podstaw języka angielskiego lub języka portugalskiego. Projekt zakłada zajęcia w około 5 grupach po około 12 osób (wg. poziomu zaawansowania z j. angielskiego) i około 2 grupach po około 12 osób początkujących j. portugalskiego, każda grupa 1,5 godz. tygodniowo raz w tygodniu przez okres 10 miesięcy. Projekt zakłada wynajęcie sali w celu przeprowadzenia zajęć oraz wynagrodzenie dla lektorów.


4. Uzasadnienie realizacji projektu

Projekt zakłada aktywizację osób w średnim wieku, które czują potrzebę rozwijania swoich kompetencji zarówno zawodowych jak i poszerzania swoich horyzontów. Projekt ma ułatwić wejście na rynek pracy osobom w średnim wieku oraz zintegrować środowisko lokalne poprzez wspólną naukę.


5. Odbiorcy projektu i zrealizowanych działań

Projekt kierowany jest do mieszkańców Miasta Pruszkowa ze wszystkich obszarów w wieku 30-45 lat.