Stacja rowerów miejskich

Kategoria

Obszar VI

Koszt zadania po weryfikacji

144600 PLN

2. Miejsce realizacji projektu

Pałacyk Sokoła/Park, obszar VI


3. Opis projektu

W ramach projektu, w mieście będzie znajdować się pewna ilość stacji rowerowych, w których będziemy mogli pobrać i oddać rower.


4. Uzasadnienie realizacji projektu

Celem tego projektu jest zachęcenie ludzi do zdrowego stylu życia, poruszania się przyjaznymi dla środowiska rowerami, które nie zanieczyszczają powietrza.


5. Odbiorcy projektu i zrealizowanych działań

Mieszkańcy miasta Pruszkowa, jak również osoby z poza miasta.