Harcerskie gniazdo na Gąsinie

Kategoria

Obszar I

Koszt zadania po weryfikacji

63000 PLN

2. Miejsce realizacji projektu

Proponujemy, aby Gniazdo zostało zlokalizowane na działce 4/1 obręb 15,

przy ul. Malwy.


3. Opis projektu

Planujemy, że w ramach projektu powstanie obiekt, na który będą składać się:

- drewniana wiata o wymiarach 7m x 5m, z ławeczkami oraz podłogą z szutru a także

- miejsce ogniskowe


4. Uzasadnienie realizacji projektu

Na terenie miasta Pruszkowa jest tylko jedno miejsce, w którym mieszkańcy mogą spotkać się towarzysko i wspólnie spędzić czas na wolnym powietrzu przy ognisku.

Tymczasem ta forma kontaktów społecznych ma swoją długą i piękną tradycję (świetnie uwidocznioną w tradycji harcerskiej). Pozwala na szczególnie silne budowanie wspólnoty poprzez snucie opowieści z historii Polski, czy też historii lokalnej. Umożliwia również wspólne i aktywne spędzanie czasu na świeżym powietrzu, czym przyczynia się do poprawy zdrowia.

Poprzez ten projekt chcemy stworzyć miejsce, który pozwoli mieszkańcom Gąsina i Pruszkowa na bezpieczne i zgodne z prawem i miarę wygodne przeżycie bliższego kontaktu z naturą.


5. Odbiorcy projektu i zrealizowanych działań

Adresatami są wszyscy mieszkańcy Pruszkowa. Aczkolwiek projekt jest skierowany szczególnie do młodych.