Czysto po pieskach na Ostoi

Kategoria

Obszar IV

Koszt zadania po weryfikacji

42500 PLN

2. Miejsce realizacji projektu

Miejsce w obszarze IV - pasy zieleni, w pasach drogowych należących do Gminy Miasto Pruszków w obszarze IV


3. Opis projektu

W ramach projektu chcemy stworzyć punkty, w których znajdować się będą podajniki na torebki papierowe na psie odchody, kosze na psie odchody, torebki na psie odchody. Ważne jest aby materiały użyte do realizacji projektu były przyjazne środowisku, czyli nie były plastikiem, który rozkłada się latami, zanieczyszczając później środowisko.


4. Uzasadnienie realizacji projektu

Projekt ma na celu zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców, pomoc właścicielom zwierząt w sprzątaniu po nich.


5. Odbiorcy projektu i zrealizowanych działań

Projekt kierowany jest do wszystkich mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem właścicieli psów. Każda osoba zamieszkała w okolicy będzie miała prawo korzystać z efektów projektów. Będą one miały prawo do pobierania i użytkowania torebek na psie odchody.