Aktywna szkoła

Kategoria

Obszar VI

Koszt zadania po weryfikacji

138200 PLN

2. Miejsce realizacji projektu

Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Obrońców Pokoju 44


3. Opis projektu

- Budowa boiska do piłki plażowej - siatkowej

- Postawienie stołów betonowych do gry w ping - ponga, szachy, warcaby, piłkarzyki

- Mega gry chodnikowe - chińczyk, warcaby, klasy (w formie dowolnej)


4. Uzasadnienie realizacji projektu

Rozwijanie sportowych i intelektualnych pasji poprzez gry i zabawy. Zapewnienie odpowiedniego zorganizowania czasu na przerwach w szkole. Stworzenie miejsca do aktywnego spędzania czasu.

Brak w okolicy boiska do piłki plażowej oraz rodzinnych gier na powietrzu.


5. Odbiorcy projektu i zrealizowanych działań

Dla uczniów szkoły i ich rodzin oraz okolicznych mieszkańców.